Hsjshshshsh hshshs

Patient: Hsjshshshsh hshshs

Doctor: