Mai anal sex karna chahta hu lekin meri patni ko

Patient: Mai anal sex karna chahta hu lekin meri patni ko piles problem hai

Doctor: